jump to navigation

Noves tecnologies i ensenyament 10 Març 2009

Posted by rafelmaurareus in Recursos educatius, Recursos educativos, Educational resources.
Tags: , ,
add a comment

Aquesta és una breu reflexió sobre una estratègia tecnològica per adaptar-se als canvis que es produeixen en els àmbits de l’aprenentatge i la recerca. Els canvis més importants a què ens referim són els següents: el web és la nova plataforma per comunicar la informació, i aquesta plataforma està orientada no solament als humans, sinó també a les màquines, i alhora potencia el treball en xarxa i en col·laboració. D’altra banda, aquesta manera de treballar està generant un nou concepte d’unitat d’informació, modelat no només per la necessitat de representar noves maneres de publicació (text, dades, simulacions, etc.) en les pràctiques científiques noves, sinó també pels canvis en la naturalesa de les eines de creació i els entorns en els quals s’usen. Finalment, cada vegada més, els usuaris no solament consumeixen informació, sinó que també volen participar a l’hora de generar-la (els blogs, els sistemes wiki, el YouTube, l’SlideShare, etc.).

Per exemple, a l’Slideshare hi trobarem centenars de presentacions que qualsevol de nosaltres podrà usar a la seva aula, bé fent-ne un ús directe amb els seus alumnes, bé com a punt de partida per a crear intervencions amb l’alumnat.

Aquí en trobareu un exemple, la presentació de Javier Ojeda Beltrán sobre les TIC com a eina per a la innovació educativa.

Anuncis

Web 2.0 i educació 10 Març 2009

Posted by rafelmaurareus in Recursos educatius, Recursos educativos, Educational resources.
Tags: , ,
add a comment